SKODETTE - EDI

CZ | EN
Popis služby webEDI

  Charakteristika služby

  Služba webEDI Škoda Auto umožňuje všem registrovaným uživatelům (dodavatelům), kteří nemají vlastní EDI systém,

  • přijímat elektronické odvolávky ze Škoda Auto,
  • odeslat elektronické dodací listy do Škody Auto,
  • tisknout dodací listy,
  • dodávku vybavit štítky (Transport Labels) s čárovým kódem

  ve shodě s doporučeními pro elektronickou komunikaci aplikovanými ve VW Group.

  Aplikace webEDI je založena na web technologiích, takže uživateli pro využívání všech funkcionalit stačí internetový prohlížeč (doporučujeme FireFox). Součástí aplikace je program pro tvorbu štítků s čárovými kódy, který je třeba stáhnout pomocí prohlížeče a nainstalovat na vlastní počítač.

  Každý registrovaný uživatel má přístup pouze na svou webovou stránku, na kterou se přihlašuje prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla.

  Příjem a základní zpracování odvolávky

  Škoda Auto odesílá odvolávky pomocí standardní EDI zprávy DELFOR na web server, kde jsou po konverzi ukládány na příslušné webové stránky. Po uložení je odvolávka k dispozici pro zobrazení uživateli, současně je dodavatel prostřednictvím e-mailu informován, že na jeho stránkách byla vystavena nová odvolávka. Tato část systému pracuje v nepřetržitém provozu a časový posun mezi odesláním odvolávky ze Škody a jejím zobrazením na stránkách přidělených uživateli je v řádu minut. Uživatel má možnost zobrazené odvolávky třídit podle data vystavení nebo podle čísla dílů a v rámci vybraného třídění pak zobrazovat relevantní odvolávky.

  Vytváření a odesílání elektronického dodacího listu

  Uživatel na své webové stránce vytváří prostřednictvím formuláře dodací list k odvolávce, kterou vybral ze seznamu vystavených odvolávek. Do dodacího listu jsou převzaty všechny "kmenové" údaje z vybrané odvolávky (např. č. dodavatele, č. dílu, závod zákazníka, složiště) a uživatelem jsou zadávány pouze údaje specifické pro tento dodací list (množství, datum expedice, obaly). Na základě údajů vyplněného formuláře je vytvořen elektronický dodací list ve formátu EDI zprávy VDA4913. Zpráva VDA4913 je do Škody Auto odeslána aplikací automaticky v uživatelem zvoleném termínu.

  Tisk dodacího listu

  Vytvořený dodací list bude v rámci nasazení Nové logistické koncepce (NLK) připraven pro tisk podle doporučení VDA4939. Do doby plného nasazení NLK může dodavatel použít "svůj standardní" dodací list nebo vytisknout dodací list přímo z webové stránky.

  Tisk štítků (Transport Labels) na dodávku

  Program spuštěný u uživatele vytiskne na uživatelově tiskárně na základě staženého souboru dat štítky pro GLT a KLT podle doporučení Odette Transport Label (VDA4902). V rámci nasazení Nové logistické koncepce (NLK) budou všechny štítky tištěny podle doporučení Global Trasport Label.