SKODETTE - EDI

CZ | EN
Požadavky na provoz EDI na straně partnera
komunikační protokol OFTP2
standard zprávy pro odvolávku VDA4984
standard zprávy pro jemnou odvolávku VDA4984
standard zprávy pro odvolávky NLK GLDELJIT (GLOBAL DELJIT D04B)
standard zprávy pro dodací list VDA4987
standard pro přepravní etiketu Global Transport Label GTL
standard zprávy pro JIT odvolávku SYNCRO/DELJIT V3R1 (D96A)
DELJIT D97A(VW Version 2)
GLOBAL DELJIT D04B
standard zprávy pro denní sběrný dodací list RECADV (D97A)
standard zprávy pro SBI fakturu SBI INVOICE (GLOBAL INVOICE V3 - D07A)
standard zprávy pro fakturu od dodavatele INVOIC (GLOBAL INVOICE V3 – D07A)