SKODETTE - EDI

CZ | EN
Přenos dodacích listů
 • Dodací listy pro náhradní díly i sériovou výrobu ve Škoda Auto je nutné zasílát do VW Wolfsburg.
 • Parametry přenosu:
  • zpráva VDA4987
  • SSIDO0013000001VW~~~~~~KOI (OFTP2)
  • SFIDO0013000001VW~~~~~~KEY
  • "~~~~~~" rovná se 6 mezer)
  • VW heslo:  (stejné jako obvykle užíváte při komunikaci s VW Wob)
  • Vaše heslo:  (stejné jako obvykle užíváte při komunikaci s VW Wob)
  • IP adresa: 194.114.33.125
  • Port: 6619
 • Detailní informace - viz VW EDI Implementation Guidelines 
 • Virtuální jméno souboru pro zprávu:
  • VDA4987 - DUC.sidKEY.VDA4987.CS
  • "sid" je vaše Station id, které přidělil VW, nikdy neuvádějte "…sidR11…" nebo "…sidKEY…" ve jméně souboru
 • Před odesláním prvního DL informujte:
 • Parametry VW Wob jsou definovány pouze pro přenos VDA4984 a VDA4987. Pro přenos Referenčních dat a SBI faktur musí být vždy definovány vlastní parametry Škoda Auto, viz: ŠA OFPT2 spojení.