SKODETTE - EDI

CZ | EN
Přenos odvolávek VDA4984

Výroba

 • Odvolávky VDA4984 pro výrobu jsou vystaveny ve VW a jsou vždy odesílány z VW Wob.
  • Přenos VDA4984 prostřednictvím Škoda Auto – přímá EDI komunikace mezi dodavatelem a VW Wollfsburg neexistuje - pouze výjimečně po předchozím souhlasu Škody Auto.
  • Detailní informace / Škoda Auto EDI komunikační parametry - viz EDI Implementace
  • Kontaktní osoba ve Škoda Auto
   Alan Fišer
   alan.fiser@skoda-auto.cz
   EDI Support
   edi-support@skoda-auto.cz

Náhradní díly

 • Odvolávky VDA4984 pro ND jsou vystaveny a odesílány pouze ze Škoda Auto.