SKODETTE - EDI

CZ | EN
Bezpečnostní politika
    • Obecně je nastaveno šifrování na úrovni kanálu prostřednictvím TLS (Transport Layer Security). TLS zajišťuje dostatečnou bezpečnost a ochranu před zneužitím dat třetí stranou šifrováním přenášených dat a příkazů protokolu v rámci přenosu.
    • OFTP2 funkcionalita pro šifrování dat a elektronický podpis může být použita v případě, že to vyžaduje legislativa, nebo po vzájemné dohodě na základě požadavku partnera.
    • Je vyžadována autentizace certifikátů.
    • Škoda Auto používá certifikát vydaný certifikační agenturou Odette International.