SKODETTE - EDI

CZ | EN
Projekt SKODETTE
Cíl projektu SKODETTE
  • podpora moderních metod řízení podniku nahrazením papírových dokladů elektronickou výměnou dat a z toho plynoucími změnami pracovních procesů
  • integrace obchodních partnerů do IS Škoda Auto
  • zavedení elektronického přenosu dat s co největším počtem dodavatelů, a tím jim současně umožnit komunikaci prostřednictvím EDI i s dalšími výrobci automobilů v Evropě, a upevnit tak jejich konkurenceschopnost na evropském trhu