SKODETTE - EDI

CZ | EN
Požadavky na provoz EDI na straně partnera
komunikační protokol OFTP2
standard zprávy pro odvolávku VDA4984 [dle specifikace VW]
standard zprávy pro jemnou odvolávku VDA4984 [dle specifikace VW]
standard zprávy pro odvolávky NLK GLDELJIT (GLOBAL DELJIT D04B)
standard zprávy pro dodací list VDA4987 [dle specifikace VW]
standard pro přepravní etiketu Global Transport Label GTL [dle specifikace VW]
standard zprávy pro JIT odvolávku SYNCRO/DELJIT V3R1 (D96A)
DELJIT D97A(VW Version 2)
GLOBAL DELJIT D04B
standard zprávy pro denní sběrný dodací list RECADV (D97A)
standard zprávy pro SBI fakturu SBI INVOICE (GLOBAL INVOICE V3 - D07A)
standard zprávy pro fakturu od dodavatele INVOIC (GLOBAL INVOICE V3 – D07A)