SKODETTE - EDI

CZ | EN
Přenos dodacích listů - náhradní díly
 • Konečný příjemce dodacích listů pro náhradní díly je vždy Škoda Auto. DL musí být vždy odesílány přímo do Škoda Auto, proto musí být pro jejich přenos definovány parametry pro cestu do Škoda Auto:
 • Parametry přenosu pro cestu do Škoda Auto - OFTP2
  • SSID                 O001300001SKODA-OFTP2RIX
  • SFID                  O0013000001VW~~~~~~R3A
  • "~~~~~~" rovná se 6 mezer)
  • Škoda heslo: (stejné jako pro přenos VDA4984)
  • Vaše heslo:  (stejné jako pro přenos VDA4984)
  • Hostname/IP adresa: oftp2.skoda-auto.cz / 193.108.106.84
  • Port: 6619
 • Virtuální jméno souboru pro zprávu:
  • VDA4987 - SPP.sidR3A.VDA4987.CS
  • "sid" je vaše Station id, které přidělila Škoda Auto, nikdy neuvádějte "…sidR3A…" ve jméně souboru
 • Před odesláním prvního DL informujte: