SKODETTE - EDI

CZ | EN
Registrace webFAKT

  Základní registrace

  Registraci uživatele služby webFAKT provádí Škoda Auto. V rámci registrace je přiděleno jméno skupiny (obvykle číslo dodavatele), uživatelské jméno a heslo pro přístup do služby.

  Se žádostí o registraci se obraťte na kontaktní adresu:

  Vlastní technické záležitosti registrace a zabezpečení provozu služby webFAKT zajišťuje poskytovatel služby Teledin s.r.o.

  Úspěšně provedená registrace je uživateli potvrzena Teledinem prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu uvedenou uživatelem v žádosti o registraci. Potvrzením registrace jsou současně zpřístupněny všechny služby webFAKT.

  Rozšířená registrace

  Škoda Auto zaregistruje dodavatele jako "skupinu uživatelů" včetně jednoho uživatele s právy administrátora skupiny. Dodavatel si může potom sám zaregistrovat v rámci skupiny libovolný počet uživatelů, kteří se do aplikace mohou přímo hlásit. Při založení účtu každého nového uživatele je třeba uvést kontaktní e-mailovou adresu daného uživatele. Pouze na tuto adresu pak přijde zpráva o založení nového uživatelského účtu, včetně přístupových údajů. Heslo je třeba v zájmu uživatele co nejdříve změnit.