SKODETTE - EDI

CZ | EN
Popis služby webFAKT

  Služba webFAKT je aplikace, která umožňuje dodavatelům zasílat do ŠKODA AUTO elektronické faktury jako standardní EDI zprávu EDIFACT Global INVOIC D07A (VDA4938) prostřednictvím internetové sítě.

  Elektronické faktury jsou do aplikace nahrávány manuálně jako soubory v požadovaném formátu. Aktuální stav zpracování nahrané faktury je zobrazován přímo v aplikaci, doba uchování informace o souborech je 20 dní. Potvrzení, že faktura byla ve ŠKODA AUTO přijata, dostává uživatel e-mailem. Obdržené faktury jsou obratem ukládány do systému ŠKODA AUTO, kde jsou automaticky zpracovány. Každý uživatel má zabezpečený přístup pouze na vlastní webové stránky prostřednictvím č. dodavatele, unikátního uživatelského jména a hesla.

  Aplikační server je provozován firmou Teledin, s.r.o. a aplikace webFAKT je přístupná na adrese https://web.teledin.cz . Předpokladem využívání této služby je registrace.

  V rámci registrace je nastaven typ souboru, který dodavateli povoluje používat následující funkce aplikace:

  • odesílat do ŠA faktury ve formátu standardní EDI zprávy EDIFACT Global INVOIC D07A
  • před odesláním do ŠA zkontrolovat správnost struktury standardní EDI zprávy EDIFACT Global INVOIC D07A prostřednictvím Validačního portálu ŠA

  Služba webFAKT, která slouží pro přenos dodavatelských faktur do ŠKODA AUTO a.s., je jedním z akceptovaných nástrojů EDI komunikace pro elektronickou fakturaci mezi dodavatelem a ŠKODA AUTO. Služba je pro dodavatele zcela zdarma.