SKODETTE - EDI

CZ | EN
Registrace webSBI

  Základní registrace

  Registraci uživatele služby webSBI provádí Škoda Auto. V rámci registrace je přiděleno uživatelské jméno (obvykle číslo dodavatele) a heslo pro přístup do služby.

  Se žádostí o registraci se obraťte na kontaktní adresu:

  Vlastní technické záležitosti registrace a zabezpečení provozu služby zajišťuje poskytovatel služby webSBI Teledin s.r.o. 

  Úspěšně provedená registrace je uživateli potvrzena Teledinem prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu uvedenou uživatelem v žádosti o registraci. Potvrzením registrace jsou současně zpřístupněny všechny služby webSBI.

  Rozšířená registrace

  Škoda Auto zaregistruje dodavatele jako "skupinu uživatelů" včetně jednoho přístupu ke službě webSBI. Dodavatel si může potom sám zaregistrovat v rámci skupiny libovolný počet uživatelů, kteří se do aplikace mohou přímo hlásit. Při zavedení každého nového uživatele je třeba uvést kontaktní e-mailovou adresu daného uživatele. Pouze na tuto adresu pak přijde zpráva o založení nového uživatelského účtu, včetně přístupových údajů. Heslo je třeba v zájmu uživatele co nejdříve změnit.