SKODETTE - EDI

CZ | EN
Popis služby webSBI

  Služba webSBI je aplikace, která umožňuje dodavatelům Škoda Auto přístup k self-billingovým (SBI) fakturám prostřednictvím internetové sítě.

  Vystavené SBI faktury posílá Škoda Auto aplikačnímu serveru, kde jsou ukládány do databáze ve formátech pdf a xml. SBI faktury jsou jednotlivým uživatelům přístupné z internetového prohlížeče prostřednictvím webové aplikace. Každý uživatel má zabezpečený přístup pouze na své vlastní webové stránky prostřednictvím unikátního uživatelského jména a hesla. Oznámení o tom, že v systému jsou pro uživatele dostupné nové faktury, dostává uživatel e-mailem.

  SBI faktury je možno prohlížet na obrazovce a vytisknout ve formátu pdf, případně stáhnout data do vlastní aplikace jako xml strukturu. Po určité době (nastaveno 30 dní) je faktura v databázi zrušena. V případě, že neexistuje záznam o prohlédnutí faktury, je uživatel informován e-mailem o tom, že bude během daného časového limitu (10 dní) zrušena.

  Aplikační server je provozován firmou Teledin, s.r.o. a aplikace webSBI je přístupná na adrese https://web.teledin.cz . Předpokladem využívání této služby je registrace.

  Aplikace není uzpůsobena ke zpětné komunikaci, tzn. že v případě jakýchkoli výhrad k vlastnímu obsahu SBI faktur je třeba kontaktovat Škoda Auto klasickou cestou.

  Služba webSBI je pro dodavatele Škoda Auto integrované do procesu e-selfbilling zcela zdarma.